Index

VOOR ELKAAR WESTLAND

Samen staan we sterker!

Schuldhulpmaatje Westland


Schuldhulpmaatje

is ontstaan in  2010 dankzij de samenwerking tussen kerkelijke organisaties in Nederland. Zij vonden elkaar in het gezamenlijke verlangen een structurele oplossing te bieden aan de toenemende armoedeproblematiek in ons land. Samen met gecertificeerde christelijke bureaus voor schuldhulp ontwikkelden zij een professionele werkformule en trainingen. Het ondersteunt de diaconie om op een eigentijdse wijze actief te zijn in de samenleving.

Vanaf het voorjaar 2013 zijn er ook in Westland maatjes actief.


Samen lukt 't

De samenwerking tussen een maatje en een hulpvrager:

een maatje ondersteunt en leert iemand hoe hij in de toekomst weer zelf de regie over zijn financiële huishouding kan nemen.

Hij neemt niet over, hij neemt ook niet de plaats in van een professionele hulpverlener.

Iemand kan de hulp van een maatje inschakelen nog voordat hij in de schulden raakt. Graag zelfs.

Voorkomen is beter dan genezen...


Hulp nodig of Maatje worden?


Neem dan contact op met tel. 06-105 067 57


of mail naar: schuldhulpmaatje@voorelkaarwestland.nl