03-02-2014 Maatjes geïnformeerd

VOOR ELKAAR WESTLAND

Samen staan we sterker!

Schuldhulpmaatje Westland

logo shm

Februari 2014:

Schuldhulpmaatjes geïnformeerd

 

Het was de meest aansprekende match van De Beursvloer Westland van 2013.

Nouta Westland, het gerechtsdeurwaarderskantoor uit Wateringen en het bestuur van Schuldhulpmaatjes Westland vonden elkaar en zouden elkaar een dienst verlenen. Maandag 3 februari was het zover. Dhr. Mark Nouta informeerde 24 schuldhulpmaatjes, zodat zij hun mensen met grote geldzorgen beter kunnen bijstaan en helpen. Zij geven preventieve hulp aan mensen die moeite hebben met hun financiële administratie, bieden ondersteuning aan mensen die een traject van schuldhulp doorlopen en geven nazorg wanneer de schuldhulp is afgerond. Dit in nauwe samenwerking met kerken, maatschappelijke en gemeentelijke instellingen.

Al gauw werd opgemerkt dat dhr. Nouta reuze meeviel. Hij was een stuk vriendelijker en redelijker als het heersende beeld over een deurwaarder. Hij gaf zelf ook aan dat hij niet de grootste vijand was van de schulddragers in het Westland. Hij staat juist tussen de partijen in; doet wat er nodig is en probeert erger te voorkomen. Hij gaf informatie over de incassoprocedure, het voorkomen van gerechtelijke stappen, de regeling rondom loonbeslagen en de schuldsanering. De schuldhulpmaatjes konden met hun vragen bij hem terecht en zij kregen nog wat tips mee voor bij hun begeleiding van de hulpvragers. De voornaamste les was wel om altijd zo snel mogelijk geldzaken af te handelen. Kleine schulden kunnen door boetes en bijkomende kosten heel snel enorm oplopen. Als het overzicht er niet meer is tijdig een schuldhulpmaatje erbij betrekken die zo nodig tijdig contact kan leggen met de deurwaarder. De informatie-uitwisseling was heel waardevol en de contacten voor de toekomst zijn gelegd.

Zo is er echt wat moois voortgekomen uit de match van Beursvloer Westland. Een aansporing voor VITIS om in dit jaar weer een beurs te organiseren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Elkaar Westland

wil de sociale betrok- kenheid in de samen-leving bevorderen en bijdragen aan een zorgzame samenleving.