06-01-2013 Oprichting VoorElkaarWestland

VOOR ELKAAR WESTLAND

Samen staan we sterker!

Voor Elkaar Westland

wil de sociale betrok- kenheid in de samen-leving bevorderen en bijdragen aan een zorgzame samenleving.