12-6-2013 Certificering SchuldHulpMaatjes

VOOR ELKAAR WESTLAND

Samen staan we sterker!

Sponsors

 

SchulpHulpMaatjes met hun certificaat.

Wethouder reikt certificaten uit

Op 12 juni heeft wethouder de Goeij in De Kiem in 's-Gravenzande de eerste 12 certificaten uitgereikt aan de Schuld-hulp-maatjes in de gemeente Westland!

 

Wethouder de Goeij met de gecertificeerde Schuldhulpmaatjes

Op initiatief van de Westlandse kerken zetten deze Maatjes zich in om inwoners die in de schuldhulpverlening zitten, of hierin dreigen te komen, te ondersteunen in dit traject. Dit vrijwilligersproject is een gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek, waarbij de aanpak zich erop richt dat mensen leren hoe zij met hun, vaak beperkte middelen de maand door kunnen komen. Dus geen eenmalige, maar structurele hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn.

De wethouder sprak bij de uitreiking haar waardering uit voor dit initiatief en voor de Maatjes die zich bij deze problematiek betrokken voelen. Zij ziet dit als een voorbeeld hoe mensen zich inzetten om anderen in hun omgeving te helpen als zij het even wat moeilijker hebben en hun een luisterend oor te bieden. Ondanks dat stichting Voor Elkaar Westland pas 2 maanden operationeel is, is de vraag zo groot dat alle maatjes al een hulpvrager begeleiden.