Terugblik 2015

VOOR ELKAAR WESTLAND

Samen staan we sterker!

Schuldhulpmaatje Westland

logo shm

Terugblik 2015

In de bestuursvergadering van 4 februari jl. is met dankbaarheid teruggeblikt op het vorige jaar.

De coördinatoren hebben een gedetailleerd overzicht gemaakt van alle verleende hulp.

Eerst wat cijfers:

Er waren gemiddeld 23 maatjes actief die samen 54 hulpvragers (gezinnen) begeleiden.

Gemiddeld gaan ze eens per 2 weken langs en hun totale inzet wordt geschat op ongeveer 50 uur per hulpvrager. Er zijn in totaal 34 trajecten met succes afgerond in het afgelopen jaar.

De groep maatjes is 4 maal bij elkaar geweest: 3 maal om van elkaar te leren en 1 maal voor de gezelligheid.

Het bestuur complimenteerde de2 coördinatoren voor de vele overleguren en hun inzet om de maatjes te ondersteunen. Ook zijn we erin geslaagd om een derde coördinator te vinden in de persoon van Wim van der Knaap uit Naaldwijk. Hij wordt nu opgeleid, zodat we straks voorbereid zijn als het aantal maatjes weer groeit. Daar gaan we wel vanuit, want er is nog veel (verborgen) armoede t.g.v. oplopende schulden.

Het bestuur is dankbaar dat we, samen met de coördinatoren en maatjes, ons steentje in 2015 kunnen bijdragen aan een betere wereld.

 

Hulp voor mensen met schulden

'Heb ik dat nu echt nodig?' lees meer...

 

Inloopavond Cliëntenraad Sociale Zaken

Dinsdag 29 september waren Hans Beukema en Arie van Dijk namens SchuldHulpMaatje aanwezig lees meer...

 

Laatste nieuws en oproep

Op de bestuursvergadering van 1 september jl deed onze coördinator Robert Voogd weer verslag van de allerlaatste ontwikkelingen. lees meer...

 

Goed omgaan met geld: jong geleerd oud gedaan

Een vruchtbare samenwerking tussen MBO-Mondriaan Westland en Stichting Westland Voor Elkaar. lees meer...

 

Februari 2014:

Schuldhulpmaatjes geïnformeerd

Het was de meest aansprekende match van 'De Beursvloer Westland van 2013'

Nouta Westland, het gerechtsdeurwaarderskantoor uit Wateringen en het bestuur van Schuldhulpmaatjes Westland vonden elkaar en zouden elkaar een dienst verlenen. Lees meer....

 

Januari 2014:

Een andere mooie match gemaakt op de Beursvloer van Vitis was het contact met Karin de Vries van Kaat Retailadvies.

Zij heeft, samen met Nel en Wies de website aangepast.

Nieuw toegevoegd is de Sociale Kaart van het Westland met links naar de hulp-organisaties en een pagina met de sponsors.

 

November 2013:

Nadat op 12 juni 12 maatjes hun certificaat hebben ontvangen is er een coordinator bijgekomen en hebben 7 maatjes in november hun opleiding afgerond en zijn in afwachting van hun certificaat. De meeste zijn inmiddels al aan de slag gegaan.

 

Oktober 2013 :

Prijs voor de meest originele match tijdens de Beursvloer van Vitis-Welzijn tussen bedrijfsleven en vrijwilligersorganisatie:

 

December 2013, Ramshoorn De Lier:

Schuldhulpmaatje in de praktijk

Op bezoek bij Wietske de Jong, Nel Koornneef en Cees.

Wietske en Nel zijn beide vanuit de Lierse diaconie....

Lees meer...

 

Wethouder reikt certificaten uit

Op 12 juni heeft wethouder de Goeij in De Kiem in 's-Gravenzande de eerste 12 certificaten uitgereikt aan de Schuld-hulp-maatjes in de gemeente Westland!

Lees meer....

 

Januari 2013 : oprichting VoorElkaarWestland

Lees meer....

=======================================================

 

SchuldHulpMaatje Westland is een initiatief van samenwerkende Westlandse Diaconieën en Parochiële Caritas Instellingen in de gemeente Westland.

 

Hulp nodig of Maatje worden?

Neem dan contact op via: tel. 06-105 067 57

of mail naar: schuldhulpmaatje@voorelkaarwestland.nl

Voor Elkaar Westland

wil de sociale betrok- kenheid in de samen-leving bevorderen en bijdragen aan een zorgzame samenleving.